“..ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ኺፈልየና ኸም ዘይኰነሉ፡ ኣርጊጸ ኣሎኹ እሞ፡ 

በዚ ዂሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና።” ሮሜ 8:38-39ቅዱሳን ኣሕዋት ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩሉኹም ይኹን። ድሮ’ኳ ሰሙናት ቆጺርና ካብ ዘይንራኸብ፥ እኳ ናፍቖት ሕብረት እተሃለወና ፥ ነዚ ተላባዒ ሕማማ ኣብ ምዝሕታል ከም ኩሉ ዜጋ ተራና ንጻወት ከም ዘሎና እናዘከረና: ብ ጸሎትን ዓቕልን ክንጸንዕ ነዘኻኽር።

 

በዚ ዘሎ ኩነታት ኣገልግሎት ማሕበርና ብኸመይ እዩ ክካይድ?  ዝብል ሕቶ ክመጽእ ናይ ግድን እዩ፥ እቲ መልሱ ድማ እንሆ; 

ከምቲ ዝቐነናዮ ፥ ናይ ሰንበት መደብ ከምዚ እዩ ክመስል፤

 • ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ፥ ሰዓት 10:00 am. በቲ ብ zoom  ዝፍለጥ App  ክካይድ እዩ። ኩሉና ነዚAPP ኣብ ቴለፎናትና ወይ ወን ኣብ ኮምፒትራናን ክንጽዕኖ ንላቦ
 • ኣብ ነፍዚ ወከፍ ሰንበት ሰዓት 11:00pm  ቃል ኣምላኽ፤መዝሙርን ጸሎትን ዝሓዘለ መደብ በቲ ናይ ማሕበርና መርበብ መራኸቢ ብዙሃን ክዝርጋሕ እዩ።     

 1. ብ Facebook @GSLCTigrinya (Please follow )
 2. ብ Youtube GSLC TIGRINYA MINISTRY (Please subscribe) 


ጉስነትን ሓልዮትን ማሕበር ;

 •  ኣብ ልዕሊ እቲ ብ ቴሌፎን: ቪድዮን ብጽሑፍን ዝካየድ ዘሎ ዕዮ ካህናት፤

  ካብ ማእከልና ሓንቲ ሃለዋት ማሕበር ኣብ ምፍላጥ እትተሓገዝ  ብ ‘ሓልዮት ኣሕዋት’ እትፍለጥ ጉጅል ቆይማስ ድሮ እኳ ስርሓ ጀሚራ ኣላ። ኣባላታ ካህናት ማሕበር ፤ ሓው መስረት -ገ/ክርስቶስ: ሓው ጸጋይ-ዘወንጌል  ከምኡ ውን ሓው ኣቤል-ኣማኑኤል እዮም።

 • ነፍሲ ወከፍ ረቡዕ ናይ ሕብረት ኣሕዋት ምምዝርራብ ግዜ ካብ ክሳብ ክህልወና እዩ። 

 • ኣብ ነፍሲወከፍ  ሓሙስ ብ ኣሓትና ዝዳሎ ናይ ጸሎት እዋን ካብ 7pm-9pm ክህልወና እዩ። 

 • ከምኡ ውን ኣድላይነቱ ተራእዩ ዝዳሎ ዝተፈላለዩ መደባት ውን ክህልወና እዩ።         ናይ መንእሰያትናን  ንኣሽቱ ደቕናን መደባት’ከ?

 • ብ ኣገልጋሊት ማሕበር ኣቢጋይል ተሰፍየ: እተምእከለ ናይ መንእሰያት መደባት  ብ ቪድዮ ቴሌፎንን ጽሑፋትን ክካየድ እዩ።

 • ነቶም ካብ 5 ክሳብ 13  ዕድሚኦም ዘሎ ደቕና ኣብ ገገዛና ኾይና ብ ቃል ኣምላኽ ከነዕብየሉ ዝሕግዘና ብ ቪድዮ እተሰነየ  ሓበሬታት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክለኣኸልና እዩ።
ምሕደራ ቤት፡ክርስትያን ከመይ ይኸይድ ኣሎ፧ 

 • ኣማሓደርቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፍ ሰሙናት፤ ካብቲ ወርሓዊ ኣኼበኦም ወጻኢ ፥ ክልተ ግዜ ተጋቢኦም ነቲ ህሉው ኩነታት  ይከታተልዎ ኣለው።እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ ኩሉ ከኣሊ ብዘሎ ነፍስኹም መንፈስኩምን ስጋኹምን ብ ክርስቶስ ክሕልዎ እሙንን ጻድቕን እዩ።